top of page
  • Снимка на автораАтанас Клинков

Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Първите процедури по Програмата се очаква да бъдат обявени средата на 2022 год.

Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) за периода 2021-2027 г.


ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Основна целева група на програмата са МСП.Планът на България е структуриран около четири стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Планът включва мерки в области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване и здравеопазването. Проектите в плана обхващат целия жизнен цикъл на Механизма за възстановяване и устойчивост до 2026 г. В плана се предлагат проекти във всички седем европейски водещи области.


Програмата е структурирана в два приоритета:


Приоритет 1 „Иновации и растеж“ и Приоритет 2 „Кръгова икономика“ като всеки един от тях е насочена към справяне с предизвикателства в конкретни области, които са ключови за развитието на икономиката и по отношение на които страната следва да положи усилия.


Проектът на програма можете да видите тук. Презентация на програмата тук.


Ако имате интерес да кандидатсвате по някоя от предстоящите процедури, финансирани от "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", моля попълнете безплатната оценка на фирма.


Автор: Атанас Клинков,

управител на "ИНСКЕЙЛ" ЕООД

留言


bottom of page