top of page
header-hills-1.abff0e62.png

Европейски проекти

iStock-537638140.jpg

Проучване за финансиране

 • Проучване на идеята и бизнеса и предоставяне на информация за възможностите за финансиране.

 • Избор на най-подходящата финансираща процедура.

 • Оценка на шансовете за успех по избраната финансираща процедура.

 • Предоставяне на указания, които трябва да изпълните, за да отговорите максимално ефективно на критериите за оценка на избраната процедура.

Изготвяне на проект

 • Формулиране на целите на проекта и събиране на необходимита информация в зависимост от спецификата на финансиращата процедура.

 • Разработване на необходимите за кандидатстване документи – Формуляр за кандидатстване, Бизнес план, Бюджет, Декларации и др.

 • Съгласуване на разработените документи с клиента и подаването им за оценка.

 • Извършване на административни проверки и подготовка на документация за сключване на грантов договор.

Image by JESHOOTS.COM
bbb_edited.jpg

Управление на проект

 • Планиране на изпълнението на проекта.

 • Изготвяне на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители.

 • Кореспонденция и участие в срещи с Управляващия орган и трети страни.

 • Съдействие за осчетоводяването на разходите по проекта.

 • Подготовка и съгласуване на междинен и финален отчет.

Избрани клиенти

bottom of page