top of page
header-hills-1.abff0e62.png

Правно консултиране

Екипът ни от юристи ще предложи цялостно решение за бизнеса
или ще реши индивидуалния Ви казус!

Legal Consultant

Търговско и дружествено право

  • Регистрация и промени в търговски дружества

  • Преобразуване на търговски предприятия, сливания и придобивания, създаване на съвместни предприятия и др.

Интелектуална собственост

  • Регистрация на търговски марки, полезни модели, патенти и индустриални дизайни пред компетентните национални и европейски институции.

  • Защита на правата по интелектуална собственост.

  • Процесуално представителство.

Image by Markus Winkler
Law Books

Обществени поръчка

  • Подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки.

  • Изготвяне на оферти и документация за участие в обществени поръчки.

  • Процесуално представителство при обжалване.

Избрани клиенти

bottom of page