top of page
header-hills-1.abff0e62.png

Бизнес Консултиране

Широк набор от консултантски услуги, ушити по мярка за Вашия бизнес.

Image by Austin Distel

Маркетинг и пазари

 • Пазарно проучване - Изследват се структурата на пазара, конкурентите, търговците на дребнно, потенциалните клиенти и др.

 • Маркетингова стратегия - планиране на ресурсите с цел увеличаване на продажбите и стабилно пазарно позициониране.

 

 •  Технически анализи на продукти.

Финансови анализи

 • Извършване на финансов анализ и проверка на финансовото състояние на компанията.

 • Изготвяне на финансова стратегия и възможни източници на финансиране на компанията - грантове, кредитиране и дялово участие.

 • Бизнес план - анализ на финансовите отчети и планиране на финансовия растеж.

Calculation
Image by Ilya Pavlov

ИТ Консултиране

 • Внедряване на софтуерни решения

 • Технологична трансформация

 • Автоматизация на процеси

 • Изграждане на софтуерна инфраструктура

Дялово инвестиране

 • Стартиращи компании - анализ на бизнеса и идеята и привличане на правилните частни инвеститори и фондове за дялово инвестиране.

 • Цялостно административно обслужване за стартиращи компании - счетоводство, финанси, правни въпроси и др.

 • Съществуващи компании - анализ на компанията и привличане на частни инвеститори и фондове за дялово инвестиране, които да осигурят допълнителен финансов и технически ресурс и достъп до нови пазари.

 • Провеждане на процедури и рундове за набиране на дялово инвестиране.

shutterstock_773096599.jpg

Избрани клиенти

bottom of page