top of page
  • Снимка на автораАтанас Клинков

Финансиране и изготвяне на европроект

Какво представляват европейските проекти и какви са етапите по изготвяне и изпълнение на един проект.

Един проект може да се раздели на три фази: Проучване за финансиране, Изготвяне на проектно предложение и Управление на проект.


Проучване за финансиране


Проучването за финансиране е процес, чрез който се прави оценка на дружеството и идеята и се определя по коя процедура най-ефективно биха могли да се финансират.


Изготвяне на проектно предложение


Изготвянето на проектно предложение е процес, през който се събира необходимата информация за идеята и дружеството и се изготвят необходимите документи. Информацията е различна за различните процедури.

Например: В процедурите за иновации се събира информация за пазар, конкуренти, клиенти, приложимост на иновацията и др.

В процедури за технологична модернизация се събира информация за нуждата и приложимостта на избраното оборудваме.


Документите, които се подготвят, се различават в зависимост от избраната процедура. В повечето случаи това са: декларации, бизнес план и др.


След събирането на цялата информация и документи се изготвя електронно проектно предложение и се подава чрез информационна система, приложима за избрана процедура.


Срокът за оценка на проектите е около 6 месеца. Оценката се извършва в два етапа: Административното съответствие и допустимост (АСД) и Техническа и финансова оценка (ТФО).

Класиране се обявява след оценката на всички подадени проектни предложение.


След обявяването на класирането се преминава към сключване на Грантов договор (АДБФП).

Консултантът изготвя документи за сключване на грантов договор и ги изпраща към Управляващия орган. След одобрение на документите се подписва АДБФП между клиента и Управляващия орган и се преминава към следващия етап- Управление на проект (за него ще обясним подробно в следващата статия)


Ако имате интерес да кандидатсвате за финансиране с нас, може попълните Безплатна оценка на фирма, с която ще определим шансовете Ви за успех и ще Ви представим информация за приложимите финансиращи процедури.


Автор: Атанас Клинков,

управител на "ИНСКЕЙЛ" ЕООД


Comments


bottom of page