top of page
iStock-537638140_edited.jpg

Финансиращи процедури

Tech Modern 900x540

Отворена до 12.06.24

Финансиране на батерии над 200 kW към ВЕИ

Финансиране до 50% на батерии (над 200 kW) към нови соларни или вятърни мощности.

Tech Modern 900x540

Отворена до 15.05.24

Разработване на иновации в предприятията

Финансиране до 60% за иновации, попадащи в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Tech Modern 900x540

Май 2024

Грант за семейни фирми и творчески индустрии

Финансиране до 60% за архитекти, печатници, издателства, радио и телевизия и семейни фирми.

bottom of page