top of page

Грант за семейни фирми и фирми от творчески индустрии

FamilyFunding.png
Icon-2.png

За процедурата

Процедура BG16RFPR001-1.004 Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

 

Целта на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите.

Предстоящо обявяване през Март 2024 г.

Общ бюджет: 117 514 155 лева

 

Средства от: ПКИП 2021-2027​

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Търговци, регистрирани по Търговски закон/Закона за кооперациите. Да са регистрирани преди 31.12.2020 г.

2. Допустими са:

  • Микро предприятия с нетни приходи от продажби ОБЩО за 2020, 2021 и 2022 г.: от 50 000 до 450 000 лева

  • Малко предприятия с нетни приходи от продажби ОБЩО за 2020, 2021 и 2022 г.от 75 000 до 800 000 лева

3. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица

4.1. Да са семейно предприятие през 2021, 2022 и 2023 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИЛИ

4.2. Да са предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии (архитекти, печатници, издателства, радио и телевизия и др.) СПИСЪК

ИЛИ

4.3. Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик е вписан със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите.

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

1. Размер на финансиране от 25 000 до 150 000 лева:

2. Максимален интензитет (%) на помощта: до 60% от инвестицията

Пример: При финансиране от 150 000 лева и интензитет 60%, стойността на проекта е 250 000 лева.

3. Режим на финансиране: de Minimis

gear-6_edited.png

Допустими разходи

1. Придобиване на машини, съоръжения и оборудване

2. Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес

3. Създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността до 10 000 лева.

bottom of page