top of page

Технологична модернизация

Приключило кандидатстване

ТМ1200
Icon-2.png

За процедурата

Безвъзмездна финансова помощ за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси.

ОТВОРЕНА за подаване на проекти до 21.09.2022 г.

 

Период за изпълнение на проекти до 12 месеца

Общ бюджет: 260 000 000 лева

 

Средства от: Програма за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост.

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Търговци по ТЗ или Закона за кооперациите.

2. Микро, Малки и Средни предприятия.

3. Да имат общ оборот за 2019, 2020 и 2021 г.:

- Микро предприятия >210 000 лв.

- Малки предприятия >750 000 лв.

- Средно предприятия >3 000 000 лв.

4. Да имат оборот за 2021 г.:

- Микро предприятия >52 000 лв.

- Малки предприятия >187 000 лв.

- Средни предприятия >750 000 лв.

 

5. Извършват основната си икономическа дейност в един от Допустимите кодове

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

Размер на финансиране от 35 000 лв. до:

- Микро предприятие до 180 000 лв.

- Малко предприятие до 350 000 лв.

- Средно предприятие до 700 000 лв.

Максималният размер не трябва да надвишава общия оборот за 2019, 2020 и 2021 г., разделен на 3 и взет със следния %:

- Микро предприятие: 100%

- Малко предприятие: 60%

- Средно предприятие: 25%

Интензитет на финансиране:

Режим de Minimis: до 50% от стойността на проекта за всички.

Режим Регионална помощ: 50% от стойността на проекта за всички, с изключение:

- София град и област Перник: Микро и Малко предприятие 40%, Средно предприятие 30%.

- Област Кюстендил: Микро и Малко предприятие 45%, Средно предприятие 35%.

gear-6_edited.png

Допустими разходи

Разходи за ДМА - придобиване на Машини, Съоръжения и Оборудване за нуждите на предприятието.

Разходи за ДНА - разходи за софтуер:

- Придобиване на Специализиран софтуер за нуждите на предприятието.

- Придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи до 50 000 лв.

Искате да кандидатствате?

Нека започнем Вашия нов проект заедно! Ние ще помогнем с най-доброто решение!

bottom of page