top of page

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

ERP1200
Icon-2.png

За процедурата

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността.

 

Отворена до 16:30 на 19.12.2022 г.

Общ бюджет: 30 600 000 лева

Период за изпълнение на проекти: 12 месеца

 

Средства от: Програма за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост.

group-2600764.png

Допустими кандидати

1. Търговци по ТЗ или Закона за кооперациите или действащи адвокатски дружества по Закона за адвокатурата.

2. Микро, Малки и Средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

3. Да имат нетни приходи от продажби за 2021 г.:

- Микро предприятия >41 000 лв.

- Малки предприятия >82 000 лв.

- Средни предприятия >123 000 лв.

 

4. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., поне 1 лице.

5. Всички кодове на дейност са допустими с изключение на недопустимите кодове.

noun_Euro_2328342_edited_edited_edited.png

Размер на финансиране

Размер на финансиране от 3 000 лв. до 20 000 лв.

Интензитет на финансиране за всички категории предприятия:

Режим de Minimis: 100% от стойността на проекта.

gear-6_edited.png

Допустими разходи

Може да заявите едно или повече решения:

 • Създаване на онлайн магазин - 10700 лв

 • Създаване на корпоративен уебсайт - 8000 лв

 • Регистрация на търговска марка - 4700 лв

 • Маркетинг в социални медии - 15600 лв

 • ERP система - 20000 лв

 • CRM система - 20000 лв

 • Система за управление на веригата за доставки - 20000 лв

 • Система за управление на складовото стопанство - 20000 лв

 • Система за управление на производството - 20000 лв

 • Система за управление на продажбите на дребно - 18000 лв

 • Система за бизнес анализи - 19000 лв

 • Система за обучения на служители - 18000 лв

 • Система за управление на сигурността по БДС ISO/IEC 27001 - 19000 лв

 • Система за защита на информацията в локална мрежа - 20000 лв

 • Система за архивиране на информация- 18000 лв

 • Система за управление на съхранението и споделянето на информация - 20000 лв

Подробен списък на допустимите разходи

Искате да кандидатствате?

Нека започнем Вашия нов проект заедно! Ние ще помогнем с най-доброто решение!

bottom of page