top of page
Household Slide.png

Подпомагане на домакинствата за енергия от ВЕИ (фотоволтаици)

Фотоволтаична система до 10 kW

Субсидия до

15 000 лв.

До 70% от стойността

noun_green energy_3097244.png

Какво се финансира?

Изграждане на фотоволтаични системи до 10 kWp (може да се добавят и батерии)

Финансиране до 15 000 лева, на 70% от инвестицията. (при инвестиция ≥21 500 лв., ще получите финансиране от 15 000 лв.)

или

Слънчеви инсталации за БГВ до 1 960 лв.

group-2600764.png

Допустим кандидат?

 • Физическо лице

 • Да е собственик на жилището

 • Да не дължи местни данъци

 • Жилището да му е основно

 • Жилището да е в населено място

 • На адреса да няма фирма

 • Да се използва неефективен източник на енергия (печка, котел, камина и др.)

 • Да е потребявана електрическа енергия за минимум 6 месеца

 

gear-6_edited.png

Допустимите разходи?

 • Закупуване и инсталиране на фотоволтаични системи до 10 kWp

 • Закупуване и инсталиране на батерии

 • Техническо въвеждане в експлоатация (арматура, кабели, конструкция, инвертори и др.)

 • ДДС

 

* Произведената електрическа енергия следва да бъде използвана само за собствено потребление в жилището.​

Искате да кандидатствате? 
Проверете шансовете си за успех напълно безплатно!

bottom of page