top of page
36337840_2519715774712565_7466692728747720704_n.jpg

Възстановяване на МСП
чрез подобряване на енергийната ефективност

noun_global_1705699 (1)_edited.png

За процедурата

Безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност в МСП с инвестиция в непроизводствено оборудване.

Общ бюджет: 136 226 120 лева

Средства от REACT-EU чрез ОПИК. Режим de Minimis.

Обявяване: ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Общ бюджет: 136 226 120 лева

noun_Euro_2773149_edited.png

Размер на финансиране

Размер на финансиране: от 25 000 до 150 000 лева

 

Интензитет на финансиране: до 50% от стойността на проекта

Пример: При инвестиция от 300 000 лева, ще бъдат възстановени 150 000 лева.

noun_people_4311437_edited.png

Допустими кандидати

1. Юридически лица или ЕТ, които са Микро, Малко или Средно предприятие.

2. Имат приключени 2018, 2019 и 2020 финансови години с общ оборот: Микро >210 000 лв., Малко >750 000 лв., Средно предприятие >3 000 000 лв.

3. Основната им икономическа дейност е в сектор С "Преработваща промишленост".

noun_Factory_3307925_edited.png

Допустими разходи

1. Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и системи за подобряване на енергийна ефективност в предприятието.

2. Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001.

Искате да кандидатствате?

bottom of page